Velkommen til

BK FREM SUPPORTS

hjemmeside

Kære medlemmer                                                                                               20-09-2021

 

For ca. 1 uge siden smed vores formand noget af en bombe, da han meddelte at han stoppede. Ikke bare som formand, men også som medlem af bestyrelsen.

Vi har i Bestyrelsen ikke meldt noget ud før nu, da vi først har skulle finde ud af alt det praktiske, gældende indtil generalforsamlingen i marts 2022.

Jeg vil gerne understrege at der ikke ligger uenigheder bag hans bratte stop, det er udelukkende Jespers egen forklaring der ligger til grund.

Tværtimod føler alle I bestyrelsen at vi har haft et godt og konstruktivt samarbejde og vi er alle kede af og ærgerligt over hans beslutning.

Så fra hele bestyrelsen skal lyde en stor tak for indsatsen og held og lykke i FREMTIDEN.

 

Efter formandens afgang skal vi så byde velkommen til Lone Melohn, der som suppleant træder ind i bestyrelsen. Dernæst er bestyrelsen blevet enige om at Mike Jensen genindtræder som formand indtil næste generalforsamling.

Allerede nu  ved jeg at der er minimum 3 bestyrelsesmedlemmer der ikke genopstiller til næste års generalforsamling. Jeg selv genopstiller for et enkelt år, så den nye bestyrelse ikke skal starte helt forfra, så der er lidt kontinuitet.

For en ny bestyrelse er der behov for, hvis BK Frem Support skal fortsætte sin eksistens. Derfor søger vi til bestyrelsen, engagerende folk med stor lyst til at føre foreningen FREM. Foreningen har en sund og fornuftig økonomi og samtidig er mange administrative opgaver blevet digitalisere, så mulighederne er mange hvis man kan se dem.

Hvis I stadig vil på billige busture med fantastisk sammenhold og venskab, sjove fester osv., så er det nu der er brug for jer!

 

VIS UNITA FORTIOR – Sammen er vi stærkest

 

På bestyrelsens vegne

 

Michael Rasmussen

Kasserer

Følg BK FREM SUPPORT på